भाजप सरकारने शेतकऱ्यांऐवजी खाजगी विमा कंपन्यांना पैसा दिला. पुर्वी LIC सारख्या सरकारी विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळायचे. या सरकारने जाणीवपूर्वक खाजगी विमा कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी काम दिले. – शरद पवार (शेतकरी मेळावा सासवड)

भाजप सरकारने शेतकऱ्यांऐवजी खाजगी विमा कंपन्यांना पैसा दिला. पुर्वी LIC सारख्या सरकारी विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळायचे. या सरकारने जाणीवपूर्वक खाजगी विमा कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी काम दिले. – शरद पवार
(शेतकरी मेळावा सासवड)

Read more...
Open chat